Our Toppers


Class XII - Toppers - 2019


ASHUTOSH JAISWAL (96)

JAYA TRIPATHI (96)

PRAVEEN SINGH (95.8)

SHAQUIB AHMAD (95.2)

SHIVANI JAISWAL (93.8)

RISHABH PANDEY (93.2)

DURGANSH MISHRA (92.8)

HIMANSHU DUBEY (91.8)

GYAN SINGH (91.2)

PRASHANT DUBEY (90)

SHIVANSHU RAI (90)

YOGITA SINGH (86)

Class X - Toppers - 2019


TANMAY PANDEY (97)

AVINESH SINGH (95)

ABHISHEK GUPTA (95)

ANUPAM MISHRA (93)

DEEPAK SINGH (93.6)

SUNAINA SINGH (91.2)

ASHMITA SINGH (90)

ABHINAV SINGH (89)

AYUSH PANDEY (88)

RAJAN KUMAR (87)

SHIVANSH TRIPATHI (86.6)

SANJEEV SINGH (85.2)

SUJAY TRIPATHI (86)

ASMITA SINGH II (85.6)

SANJEEV SINGH (85.2)

PRINCE RAUNIYAR (85)


Contact Us

Gorakhpur Public School

Chaudhary Ram Lakhan Chandra Marg,
Rani Bagh (Rustampur Dhala)
P.O. Bargoan, Gorakhpur-273016

0551-2320332, +91-9598061809, 0551-2321325

contact@gorakhpurpublicschool.com